Zdravie a bezpečnosť

Ako sa zachovať pri búrke v prírode

5 (100%) 2Hlasovanie

Búrka  vzniká keď teplý vzduch stúpa do vyšších, chladnejších vrstiev atmosféry, kde sa ochladí , vodná para skondenzuje a vytvorí sa kopovitý oblak.

Búrka  je nebezpečná  ak  je bližšie ako 3 kilometre. Bezpečnostné pravidlo hovorí , že  nebezpečenstvo úderu blesku je  vysoké , ak medzi bleskom a  hrmením je  čas kratší ako 30 sekúnd. Po skončení búrky sa odporúča ešte niekoľko minút ostať v bezpečnom úkryte.

búrkaČo robiť pri búrke  v  prírode ?

Vhodným správaním a  dodržiavaním týchto pokynov môžeme znížiť riziko zásahu bleskom , no vylúčiť ho nemôžeme :

Všímajte si známky prichádzajúcej búrky ako nápadné dusno, pribúdajúca oblačnosť, hrmenia v diaľke, náhli pokles tlaku vzduchu, bzučanie pri kovových predmetoch a zježenie vlasov.

Ak ste už v búrke, urýchlene opustite vrcholy, hrebene, no aj vlhké miesta. Nezabudnite dodržať bezpečný odstup od oceľových lán a reťazí.

Vyhnite  sa  vode a vlhkým miestam ( studničky , vodopády ) …

Ak ste  kdesi na lúke, najlepšie je ukryť sa v priehlbine, jame, járku,..

Vypnite  všetkú elektroniku , GPS

Ak ste už schovaný, nezabudnite sa posadiť so skrčenými nohami na izolujúci materiál (suchý batoh, alebo lano).

Dodržujte vzdialenosť minimálne 2 metre od predmetov, ktoré nie sú zaistené bleskozvodom a od osamotených stromov sa držte aspoň vo vzdialenosti ich výšky.

Kde sa teda čo najbezpečnejšie ukryť pred búrkou ?

Vyhľadajte bezpečné miesta ako les, horské útulne. Ak máte poruke len jaskyňu, nezabudnite na dostatočný odstup od priestoru nad hlavou, bočných stien a vzdialenosti od ústia jaskyne. Relatívne bezpečné sú aj domy, autá, vlaky aj autobusy.

Dúfam, že vám tento článok pomohol a v budúcnosti budete vedieť, kde sa bezpečne ukryť 🙂

Autor : Oliver K.

Loading Facebook Comments ...