Lesné plody Zdravie a bezpečnosť

Bezpečnosť detí pri rozoznávaní jedlých a jedovatých plodov

4 (80%) 2Hlasovanie

Otravy spôsobované jedovatými druhmi lesných plodín sa tak často nevyskytujú a nebývajú v toľkých prípadoch tragické, ako je to pri hubách. Kým otravy jedovatými hubami spôsobujú obyčajne dospelý, s divo rastúcimi plodinami to býva naopak. Sú to prevažne deti, ktoré zo zvedavosti a neznalosti ochutnávajú rôzne bobule, ktoré nepoznajú, alebo si ich zamenia s podobnými jedlými druhmi. Sú to potom deti, ktoré sa stávajú obeťami niektorých, i prudko jedovatých rastlín. Preto pri pobyte v prírode, na vidieku, v záhradách alebo parkoch zodpovedáme za bezpečnosť detí. Vhodnou formou ich upozorňujeme na prudko jedovaté druhy, prípadne i na tie plody, pri ktorých zjedenie väčšieho množstva môže byť škodlivé.

Tis plody

Všetky časti tisu obyčajného sú jedovaté, s výnimkou jedlého epimatia.

Zdroj obrázku : http://botanika.wendys.cz/slovnik/foto.php?946_1

Deti treba viesť k tomu, aby neznáme druhy plodov neochutnávali a menšie deti, aby jedli lesné ovocie po súhlase svojich starších kamarátov alebo rodičov. Nakoniec to platí aj pre dospelých ľudí, aby jedli len tie druhy plodov, ktoré spoľahlivo poznajú. Jednotlivé druhy lesných plodín sa však od seba značne morfologicky (tvarom) odlišujú, takže pri troche pozornosti si ich nemôžeme zameniť (jedlé za jedovaté a naopak). Pozornosť má aj tu svoje miesto pretože je mnoho ľudí, aj takých, čo nerozozná čučoriedku od brusnice.

Preto si treba poriadne dávať pozor na to, čo trháme, čo jeme a učiť svoje deti rozoznávať všetky druhy jedovatých plodín.

Loading Facebook Comments ...