Oheň Zdravie a bezpečnosť

Hasenie vzniknutého požiaru

5 (100%) 1Hlasovanie

V tomto článku sa budeme zaoberať možnosťami uhasenia menšieho požiaru, to znamená, že nehorí hektárový les, ale len malá plocha. Možno si poviete, že je to nemožné a vám sa to stať nemôže, no nie je tomu tak, rozhodnúť môže aj slabý vetrík, preto treba vedieť ako sa zachovať pri takomto menšom nešťastí.

veľký oheń

Zdroj obrázku : http://www.pannacz.com/esoterika.11/ohen-a-voda-elementy.435.html

Zachovajte pokoj, ale konajte rýchlo

Pri náhlom vznietení okolia vášho ohniska treba konať rýchlo, no systematicky, nie v panike. Treba odstrániť všetky vaše veci od ohňa, ak to je možné. Následne si treba uvedomiť, že oheň zahasíte tak, že odstránite určitú jeho zložku z Trojuholníka ohňa. Ako odstrániť jednotlivé zložky si konkrétne napíšeme.

Teplo

Odstrániť, respektíve znížiť teplotu horľavého predmetu na takú úroveň, že viac nehorí sa dá napríklad vodou alebo inou tekutinou. Ak náhodou nemáte po ruke vodu, žiadnu tekutinu touto možnosťou sa radšej nezaoberajte.

Vzduch

Zastaviť prívod vzduchu, respektíve kyslíka sa v prírode dá len veľmi ťažko, preto by som sa touto možnosťou ani nezaoberal. Ako jediné možnosti spadajú do úvahy zahasiť oheň hlinou, alebo mokrými listami, na čo ale treba veľké množstvo, preto ak nemáte po ruke lopatku, alebo inú možnosť zisku väčšieho množstva nehorľavej látky vhodnej na udusenie ohňa, túto možnosť radšej preskočte.

Palivo

Odstrániť palivo, respektíve horľavé látky z okolia ohniska požiaru sa javí ako najlepšia možnosť, zvlášť ak je vás viac. Okamžite sa snažte odstrániť všetko horľavé z okolia ohňa tak, aby zostal len minimálny priestor, kde oheň dohorí. Ideálne je, ak to spravíte ešte pred založením ohňa.


Požiar môže vzniknúť aj nevinnými fúknutím vetra, malou nepozornosťou alebo nešťastnou náhodou, preto túto možnosť nevylučujte a dobre sa na ňu pripravte a najmä preventívne zabezpečte ohnisko ako najlepšie to pôjde.

Ak sa vám oheň nedarí uhasiť samému okamžite zavolajte pomoc a zodpovedné zložky.

Loading Facebook Comments ...