Fauna Vtáky

Búdka či kŕmidlo?

Hodnotiť tento príspevok

Mnoho ľudí nevidí žiadne rozdiely, no v skutočnosti sú búdka a kŕmidlo 2 odlišné veci. V nasledujúcich riadkoch zistíte aký je medzi nimi rozdiel.

Búdka – búdka slúži vtákom na hniezdenie, vyvádzanie mláďat a v neposlednom rade aj na prespávanie počas mrazivých zimných nocí. Hniezdenie v búdkach obľubujú najmä takzvané dutinové hniezdiče, medzi ktoré môžeme zaradiť rôzne druhy drobných spevavcov ako sú napríklad sýkorky, mucháriky, žltochvosty, ale aj väčšie ako sú škorec, dudok, holub, či dokonca niektoré naše nočné dravce, ktorými sú sova lesná alebo výrik lesný. Keď chceme zhotoviť hniezdnu búdku, najskôr by sme si mali odsledovať, aké druhy vtákov sa v lokalite, kam chceme búdku umiestniť vyskytujú a podľa toho prispôsobíme rozmery a tvar búdky. Hlavný je najmä rozmer letáča (vletového otvoru). Sýkorke veľkej stačí 3,5 – 4 cm, sýkorke belasej 2,8 – 3 cm, škorcovi 5 cm a sove lesnej až 12 cm. Ďalšou dôležitou vecou je vybrať správny tvar búdky, či už typizovanú pre určitý druh, klátikovú, debničkovú alebo polobúdku.

Typizované búdky

Na nasledujúcich nákresoch (z knihy F. Vilčeka Naše vtáky) sú znázornené rôzne typy búdok podľa druhov:

1. pre trasochvosty, 2. pre dážďovníky, 3. búdka z kvetináča pre drobné vtáky, 4. pre mucháriky,     5 pre sýkorky, 6. pre kavky, 7. klátiková búdka, 8. pre sovy, 9. pre škorce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Klátikové a debničkové búdky

Sú zhotovené z dreva. Klátikové sú vyrobené z kmeňa stromu. Tento môže byť stredom prehnitý alebo zdravý. Ak je drevo stredom prehnité, dutina sa upraví iba dlátom, pripevní sa dno, strecha a búdka je hotová. Zhotoviť sa však dá aj zo zdravého dreva, pričom výroba je zložitejšia. Klátik sa prereže na polovice a každá sa vydlabe dlátom na požadovanú veľkosť. Takto pripravené kusy sa zviažu drôtom a stlčú klincami. Debničkové sú vyrobené z dosák. Pri výrobe sa fantázii medze nekladú treba však myslieť na to, že letáč musí byť umiestnený vo vrchnej časti, aby bola hniezdna dutina dostatočne vysoká.

Obr. 12

Polobúdky

Polobúdky sa od búdok odlišujú tým, že ich predná strana je uzavretá iba do polovice, prípadne iba do výšky pár centimetrov, aby doska chránila vajíčka pred vypadnutím. Zhotovujú sa pre druhy ako sú sokol myšiar, myšiarka ušatá či sova dlhochvostá. Je vhodné ich umiestňovať blízko hospodárskych budov (kde dravce regulujú počet hlodavcov), na okraje polí a do okrajových porastov lesa.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rôzne spôsoby vyvesenia búdok

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kŕmidlo – je zariadenie, ktoré slúži na predkladanie krmiva pre vtáctvo prevažne v zimnom období. Tu poznáme veľa rôznych typov. Spomeniem najčastejšie používané a to napríklad klasické kŕmidlo, samospádové kŕmidlo, či kŕmilo z PET fľaše.
Klasické kŕmidlo – býva otvorené zo všetkých 4 strán, prípadne z 2 dlhších strán. Do tohto druhu kŕmidla môžeme predkladať sypké krmivo ako sú slnečnica, orechy, semiačka ale aj väčšie kusy ako napríklad suchý chlieb či jablko.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samospádové kŕmidlo – je vhodné pre zaneprázdnených ľudí, ktorí nemajú čas každodenne predkladať potravu. Je určené len na slnečnicu, prípadne nasekané oriešky, ktoré sa nasypú do zásobníka a ako vtáci prilietajú tak sa im postupne krmivo dopĺňa. Podľa veľkosti zásobníka krmivo môže vydržať približne 2 – 7 dní.

Snímek 006Kŕmidlo z PET aše –  fľaša sa zavesí na strom a v dolnej polovici sa oproti sebe vyrežú 2 otvory, cez ktoré vtáky pôjdu za potravou.

 Foto: Dominika Poláková

Loading Facebook Comments ...