Lesné plody Ochrana prírody Slovenská príroda

Chráňme porasty lesných plodín

Niekto už možno videl chlapcov, ako sa zabávajú vypaľovaním kríkov napríklad borievky. Kríky borievok sa často stávajú obeťou plameňov, pretože ihličie i drevo obsahuje veľké množstvo horľavých silíc. Tí, ktorí majú správny vzťah k našej prírode takéto „zábavky“ nepestujú, pretože dobre vedia, akú hodnotu, nielen úžitkovú, ale i estetickú má krík borievky, ktorý potrebuje veľa […]

Lesné plody Slovenská príroda Zdravie a bezpečnosť

Časté a nebezpečné druhy lesných plodín

Často sme svedkami toho, s akou ľahkomyselnosťou sa deti vrhnú na dozrievajúce lesné plody, bez toho, aby vedeli, o aký druh ide. Treba zdôrazniť dôležitú úlohu starších kamarátov a rodičov, aby deti usmernili a naučili rozpoznávať lesné plody. Pri troche opatrnosti nemôže dôjsť k nešťastiu, ak teda dodržiavame zásadu, že zbierame len tie plody, ktoré […]

Lesné plody Zdravie a bezpečnosť

Bezpečnosť detí pri rozoznávaní jedlých a jedovatých plodov

Otravy spôsobované jedovatými druhmi lesných plodín sa tak často nevyskytujú a nebývajú v toľkých prípadoch tragické, ako je to pri hubách. Kým otravy jedovatými hubami spôsobujú obyčajne dospelý, s divo rastúcimi plodinami to býva naopak. Sú to prevažne deti, ktoré zo zvedavosti a neznalosti ochutnávajú rôzne bobule, ktoré nepoznajú, alebo si ich zamenia s podobnými […]

Lesné plody Nezaradené Využitie prírody

Zdravotný význam zberu lesných plodov

Zber lesných plodov má aj zdravotno-rekreačný význam. Nejde tu len o lesné ovocie ako dôležitú potravinu, ktorá obsahuje hodnotné živiny, ale dôležitý je aj pohyb na čerstvom vzduchu, uvoľnenie nervovej sústavy. Zber lesného ovocia umožňuje aktívny odpočinok pre tých pracovníkov, ktorí pracujú v hlučnom a prašnom prostredí a pre tých, ktorí pri plnení pracovných povinností […]

Lesné plody Spracovanie lesných plodov Využitie prírody

Priama spotreba lesných plodov a ich domáce spracovanie

Mnoho ľudí zbiera lesné plody len pre potreby svojej rodiny. Toto chutné ovocie sa v domácnostiach spracúva na rôzne druhy výrobkov, ktoré sa udržia na zimné a jarné obdobie, keď je nedostatok čerstvého ovocia. Značná časť ovocia sa spotrebuje v čerstvom stave, a to najmä druhy, ktoré máju vhodné chuťové vlastnosti aj bez úpravy (maliny, […]

Lesné plody Nezaradené Spracovanie lesných plodov Využitie prírody

Význam lesných plodov pre zahraničný obchod

Výrobky z lesných plodov sú obľúbené nielen na domácom, ale aj na zahraničnom trhu. Niektoré plody divo rastúcich rastlín majú výborné chuťové vlastnosti, ako napr. maliny, čučoriedky, brusnice. Niektoré zasa, i keď chuťove mimoriadne nevynikajú, obsahujú veľké množstvo niektorých látok, ktoré sú potrebné pre ľudský organizmus. Sú to napríklad šípky a drienky, ktoré obsahujú veľké […]

Lesné plody Spracovanie lesných plodov Využitie prírody

Spracovanie lesných plodov v potravinárskom priemysle

Z potravinových podnikov lesné plody spracovávajú konzervárne a mraziarne. Ostatné odvetvia spracúvajú obyčajne polotovary alebo hotové výrobky. Lesné ovocie ako surovina je veľmi chúlostivá a neznáša dlhé uskladňovanie. Niektoré druhy, ako sú maliny, černice, čučoriedky, vtáčnice alebo drienky potrebujú mimoriadnu starostlivosť. Čas od zberu až po spracovanie musí byť čo najkratší, aby sa táto cenná surovina […]

Lesné plody Spracovanie lesných plodov Využitie prírody

Hospodársky význam lesných plodov

Územie nášho štátu je bohaté na výskyt lesných plodín. Ide najmä o oblasti východu s stredu Slovenska, kde býva bohatá úroda lesných plodov. Mnohé druhy majú výživné, chuťové i liečivé účinky. Lesné plody si zaslúžia našu pozornosť aj preto, že rastú divo v našej prírode, bez zásahu človeka a nákladov na ich pestovanie. Ich zúžitkovanie […]