Lesné plody Ochrana prírody Slovenská príroda

Chráňme porasty lesných plodín

Hodnotiť tento príspevok

Niekto už možno videl chlapcov, ako sa zabávajú vypaľovaním kríkov napríklad borievky. Kríky borievok sa často stávajú obeťou plameňov, pretože ihličie i drevo obsahuje veľké množstvo horľavých silíc. Tí, ktorí majú správny vzťah k našej prírode takéto „zábavky“ nepestujú, pretože dobre vedia, akú hodnotu, nielen úžitkovú, ale i estetickú má krík borievky, ktorý potrebuje veľa rokov, aby dorástol aspoň do výšky jedného metra.

ničenie les

Chráňme si takéto krásne a chutné skvosty našej prírody

Likvidácia porastov lesných plodín, vypaľovanie krovinatých strání a iné zásahy prinášajú veľké škody najmä na plodonosných kríkoch, ktoré rodia cenné druhy plodov. Divo rastúce plodiny si zaslúžia ochranu nielen preto, že poskytujú cenné, výživné a chutné plody, ale majú význam pri spevňovaní pôdy, udržujú prirodzenú vlhkosť pôdy, sú vhodnou prípravnou drevinou pri zalesňovaní devastovaných pôd a majú svoju estetickú hodnotu. Kto má aspoň trochu rád prírodu, musia sa v ňom vzbudiť pocity krásna pri pohľade na zakvitnuté kríky s čerstvými plodmi. Sú mnohé pekné kríky, ktoré už svojim kvetom vzbudzujú pozornosť a tak dopĺňajú čaro jara, prípadne leta.

ničenie les2

Chráňme si takéto krásne a chutné skvosty našej prírody

Často sme svedkami, že práve tí ľudia, ktorí by mali najviac dbať o ochranu týchto porastov ich poškodzujú, často až vandalsky ničia. Sú to práve niektorí zberači, ktorým lesné ovocie umožňuje zvýšenie ich osobných príjmov a často lámu vetvičky na kríkoch, či zberajú nedozreté plody, ktoré sa držia na vetvičkách silne, a tak ich poškodzujú. Je mnoho príkladov ako sa poškodzujú porasty našich cenných druhov divo rastúcich plodín. Ide napríklad o prípad pri obtiažnom zbere čerešní vtáčích, kde si niektorí zberači pomáhajú i tak, že zotnú celý strom, prípadne niekoľko hrubých vetiev, z ktorých vtáčnice oberú. Ide aj o také spôsoby zberu, ku ktorým netreba komentár, a ktoré môžu urobiť len primitívni a bezcitní ľudia.

ničenie les3

Chráňme si takéto krásne a chutné skvosty našej prírody

Najdôležitejšou ochranou nášho bohatstva lesných plodín je preto ochrana celého prostredia, v ktorom lesné plodiny rastú. I keď sme vykonali mnohé úspešné pokusy s pestovaním niekoľkých druhov lesných plodov v plantážach, mnohé z nich sa bohužiaľ nepodarilo dlhodobo uchovať a preto netreba počítať s úspešným pestovaním v intenzívnych výsadbách. A preto treba jestvujúce lokality a ich prostredie chrániť a úrodu lesných plodov rozumne využívať v prospech spoločnosti, pretože lesné plodiny sú jedny z mnohých geniálnych produktov prírody, ktoré sú človekom nenahraditeľné. K ochrane lesných plodín môžeme prispieť všetci, ak ich budeme pri zbere šetriť, nebudeme ich bezdôvodne likvidovať vypaľovaním, vysekávaním, prípadne aj inými likvidačnými činnosťami. Lesné plodiny sú súčasťou našej krásnej prírody, ktoré sme povinní udržať aj pre generácie, ktoré prídu za nami.

Loading Facebook Comments ...