Dreviny Nezaradené Slovenská príroda

Dreviny a ich rozdelenie

1 (20%) 2Hlasovanie

Dreviny, to nie sú iba stromy, ako si veľa ľudí mylne myslí. Dreviny sú osobité typy rastlín, ktoré sa od ostatných odlišujú predovšetkým tým, že majú trvácu – zdrevnatenú stonku, na ktorej sú obnovovacie púčiky. Podľa charakteru stoniek sa rozdeľujú do niekoľkých skupín.

Polokry (suffrutex)

Poloker je trváca rastlina, ktorej dolné časti stoniek drevnatejú a vytrvávajú nad zemou, kým horné časti ostávajú bylinné a každoročne odumierajú (šalvia lekárska,…)

Šalvia lekárska

Šalvia lekárska

Kríčky (fruticulus)

Kríček je nízka drevina, dorastajúca do 20-30 centimetrov, spravidla sa bohato rozkonáruje a tvorí vankúšikovité trsy (vres obyčajný, šucha obojpohlavná,…)

Vres obyčajný

Vres obyčajný

Kry (frutex)

Ker je drevina, ktorá má stonku rozkonárenú spravidla už od bázy a dorastá do 50 centimetrov – 7 metrov (lieska obyčajná, trnka obyčajná).

Trnka obyčajná

Trnka obyčajná

Ker môže byť jednokmeňový, ktorý má jednu koreňovú hlavu, z ktorej vyrastá jeden kmeň rozkonárujúci sa nízko nad zemou, alebo viackmeňový, ktorý má niekoľko koreňových hláv, z ktorých každá tvorí jeden kmeň, alebo má jednu koreňovú hlavu, z ktorej vyrastá väčší počet kmeňov.

Stromy (arbor)

Strom má stonku diferencovanú. V dolnej časti utvára priamy nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny. Kmeň môže prebiehať od bázy celou korunou až k vrcholu (väčšina ihličnatých drevín), alebo sa v dolnej časti rozkonáruje na viacero konárov (väčšina listnatých stromov).

Smrek obyčajný

Smrek obyčajný

Jednoklíčnolistové stromové rastliny sú osobitým typom,  ktorých kmeň sa spravidla nerozkonáruje a iba na vrchole utvára mohutnú ružicu veľkých listov.

Liany (liana)

Liana je drevina, ktorej stonka nie je taká pevná, aby mohla rásť vzpriamene. Na opore sa môže pridržiavať bočnými konárikmi (ruže), ostňami (ostružiny), priliepavými korienkami (brečtan popínavý), úponkami (vinič hroznorodý), alebo sa stonkou skrutkovito okolo opory otáča (zemolez kozí).

Brečtan popínavý

Brečtan popínavý

V ďalšej časti si napíšeme niečo o jednotlivých častiach drevín.

————————————————————–

Zdroje obrázkov : http://www.ordinace.cz/clanek/brectan-popinavy/

http://www.lesnapedagogika.sk/deti/clanok.php?content=153

http://sturovo.com/fotoforum/displayimage.php?pid=806

http://herbalis.mypage.cz/menu/stalozelene-kriky

SALVIA OFFICINALIS L. – šalvěj lékařská / šalvia lekárska

Loading Facebook Comments ...