Lesné plody Spracovanie lesných plodov Využitie prírody

Hospodársky význam lesných plodov

4 (80%) 3Hlasovanie

Územie nášho štátu je bohaté na výskyt lesných plodín. Ide najmä o oblasti východu s stredu Slovenska, kde býva bohatá úroda lesných plodov. Mnohé druhy majú výživné, chuťové i liečivé účinky. Lesné plody si zaslúžia našu pozornosť aj preto, že rastú divo v našej prírode, bez zásahu človeka a nákladov na ich pestovanie. Ich zúžitkovanie prináša pre hospodárstvo miliónové hodnoty, pritom vieme, že využívame iba časť takejto úrody. Dôslednejším využívaním týchto plodín by sa mohlo podstatne zvýšiť množstvo lesných plodov ako ovocnej suroviny na spracovanie pre potravinársky priemysel.

Konzervárenský priemysel má o lesné plody veľký záujem. Táto ovocná surovina sa spracúva na rôzne druhy chutných výrobkov, ktoré sú obľúbené medzi spotrebiteľmi. O lesné ovocie prejavujú záujem aj mraziarne, ktoré mnohé druhy konzervujú mrazením, pričom ovocie si zachováva takmer rovnakú výživovú hodnotu čerstvých plodov. Pre spotrebiteľský trh na zimné obdobie mraziarne konzervujú najmä maliny, čučoriedky, černice, prípadne šípky, ktoré sú určené zväčša na export.

Maliny

Aj vo farmaceutickom priemysle sa využívajú lesné plodiny a to ich rozličné časti ako napríklad drevo, listy, kvety i plody.

Semeno z niektorých plodov, ako sú napríklad drienky, plané hrušky a jablká, vtáčnice, višne mahalebky sa využívajú na pestovné účely. O mnohé z nich je záujem na zahraničnom trhu.

Odpad vznikajúci pri priemyselnom spracovaní lesných plodov možno často veľmi výhodne spracúvať do kŕmnych miešaniek pre lesnú zver, na získanie semena, prípadne i na ďalšie spracovanie.

Často sa nám vnucuje otázka, aké množstvo lesných plodov sa urodí na našom území, prípadne aké množstvo možno v našich podmienkach nakúpiť. Na túto otázku je takmer nemožné dať správnu odpoveď. Značná časť sa spracuje domácim spôsobom. Množstvá, ktoré sa nazbierali pre domáce spracovanie, štatistika nezachycuje.

Na záver môžme skonštatovať, že lesné plody sú na našom území veľmi dobre rozšírené a vďaka nedôslednému zberu štátnych organizácií a veľkozberačom si na lesných plodoch môže pochutiť aj obyčajný človek na prechádzke po prírode.

Loading Facebook Comments ...