Fauna Suchozemské živočíchy

Jelenia ruja

3.6 (72.5%) 8Hlasovanie

               V septembri nás v prírode čaká fascinujúce divadlo s názvom: „Jelenia ruja“. Začína sa približne v polovici septembra a končí v polovici októbra. Sú to pravdaže len knižné údaje, keďže ruja závisí od mnoho faktorov. Ide najmä o počasie, prostredie, nadmorskú výšku, počtu jelenej zveri a kvality genofondu. Najintenzívnejšia ruja býva za chladných jesenných rán či večerov pri veľkom počte silných jedincov.

               Jelenia ruja spočíva v hlasitom hrdelnom ručaní samcov jelenej zveri, ktorý sa týmito zvukmi dorozumievajú, ba až provokujú pri párení so samicami. Veľké jelene tzv. hlavné obsadia čriedu jeleníc, ktorú si týmto ručaním vytrvalo strážia. Naopak mladé jelene tzv. bočné len striehnu na svoju príležitosť dostať sa aspoň k jednej jelenici. Jelene si za týmto účelom vytvárajú rujoviská, ktoré si označujú dupaním nôh a výlučkami semena. Pri strete záujmov dvoch silných jedincov môže dôjsť a často aj dochádza k tvrdým súbojom, ktoré neraz končia smrťou jedinca ba dokonca sú známe aj prípady zakliesnenia dvoch jedincov.

Tomáš Juko Majský

               Dá sa povedať, že ruja je hotová veda. Mnoho poľovníkov, ale i laická verejnosť sa snažia napodobňovať ručanie jeleňa za účelom vyprovokovania jedinca a následného privábenia. Jeleňom treba doslova rozumieť, treba poznať ich reč, aby sa nestalo, že namiesto privábenia si jedinca odplašíme. Napodobňovanie hlasu sa dá uskutočniť aj pomocou rúk, ale najlepšiá je na to vábnička – ručadlo.

               Na jeleniu ruju sa už teraz teší mnoho poľovníkov, nepoľovníkov a priateľov prírody. Je to nádherný zážitok počuť „kráľa“ našich hôr ozývať sa mohutným ručaním, ktorý sa rozlieha po celom lese. Každé jedno ráno či každý jeden večer strávený v hore je neopakovateľným zážitkom, ktorý nemôže nik kto cíti s prírodou oľutovať.

Jelenia ruja v roku 2013 (na videu: nádherný obojstranne korunový dvanásťtorák): https://www.youtube.com/watch?v=Q0F2cggvCYo

Zdroj foto: Tomáš Majský

Loading Facebook Comments ...