Oheň Zdravie a bezpečnosť

Kde nezakladať oheň

3 (60%) 1Hlasovanie

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Je dobrý dovtedy, dokým ho máme pod kontrolou a vieme ho rýchlo uhasiť. A preto treba oheň zakladať len na takých miestach, kde to nie je nebezpečné a kde je minimálne riziko vzniku požiaru. Samozrejme, požiar môže náhodou vzniknúť aj na rozkvitnutej lúke, preto treba dávať pozor stále a neodchádzať od ohňa, prípadne ho poriadne zabezpečiť.

Oheň prezentačný obrázok

Miesto na oheň treba dôkladne vyčistiť, prípadne ohradiť kameňmi. Prípravu ohniska prispôsobte stavu počasia, vlhkosti a stavu zeme.

Okrem dôkladného vyčistenia ohniska a jeho okolia treba poznať aj miesta, ktoré sú na zakladanie ohňa vyslovene nevhodné.

444

Nie príliš vhodné miesto na oheň, no nakoľko v okolí nie sú horľavé predmety a je bezvetrie, založiť oheň môžte.

Medzi najohrozenejšie miesta patria vrcholy hôr, skaly, hrebene a vyvýšené miesta. Práve na týchto miestach je najväčšie riziko vzniku požiaru. Dá sa povedať, že bezpečnostné kritéria pre miesta na oheň sú podobné ako pri prístrešku.

Ďalej oheň nezakladajte v blízkosti vysoko horľavých látok, ako seno, sklady, prípadne vašich stanov, alebo vášho prístrešku, tábora,…

Buďte ostražitý a majte po ruke prostriedky na uhasenie ohňa (hlinu, vodu,…) a nezabúdajte, že oheň sa môže rozšíriť aj podzemne, koreňmi !

Loading Facebook Comments ...