Zaujímavosti

Morseova abeceda

5 (100%) 8Hlasovanie

Morseova abeceda je kombinácia dlhých a krátkych tónov (čiariek a bodiek), kódový systém Morseovka. Vypracoval ju umelec Samuel F. B. Morse. Používala sa napríklad v armáde a námorníctve. Ústupom telegrafu, ďalekopisu a následnému nástup moderných technológií Morseova abeceda strácala svoj význam. V súčasnosti ju používajú napríklad rádioamatéri.

morseovka

Z histórie morseovky

1844 –  Test Morseovky pri prvom telegrafickom spojení medzi Washingtonom a Baltimorom.

1865 – Morseova abeceda prijatá Svetovým telegrafným zväzom

1918 – Zdokonalenie Morseovky previedol istý Philips, ktorý ju podstatne zjednodušil

1938 – Konferencia Medzinárodnej telegrafnej únie schválila dnešnú podobu Morseovky.

1996 – Na území Slovenskej republiky sa posledné skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre rádiotelegrafistov (ktorej základom bolo znalosť Morseovky) pre námornú službu konali práve v tomto roku.

2003 – Do Morseovej abecedy pribudol nový znak – @ – jeho zápis vznikol kombináciou písmen A a C.

SOS

 

Asi najznámejší kód, ktorý pozná takmer každý aj v dnešnej dobe je kód SOS. Dá sa jednoducho vytvoriť aj baterkou. Kód vznikol klasickým spojením písmen S,O a S za sebou, čím vznikli tri bodky (krátke signály), tri čiarky (dlhé signály) a znova tri bodky (krátke signály).

Jednoduchá pomôcka : Tititi tá tá tá tititisos

Pomôcka pre začiatočníkov

Ak sa aj napriek takmer nulovému využitiu chcete Morseovku naučiť, alebo to aspoň skúsiť, pomôže vám táto tabuľka, ktorá je logicky vytvorená. Táto pomôcka je užitočná najmä pri prevode z Morseovky do latinky, no dá sa pri troche šikovnosti použiť aj spätne. Pri určovaní postupujte podľa návodu :

1. Zelené políčka predstavujú čiarky (dlhé signály) a biele bodky (krátke signály).

2. Choďte podľa poradia znakov v Morseho kóde a postupujte nadol od predchádzajúceho písmena.

Príklad : Chceme zistiť, aké písmeno sa skrýva pod kódom „.-.„. Prvá je bodka, to znamená postupujeme od písmena E. Druhá je čiarka, to znamená vyberáme si písmeno A (vyberáme z dvoch písmen pod predchádzajúcim, to znamená pod Ečkom je A a I). Ďalej si vyberáme z písmen pod Ačkom, kde máme W a R. W predstavuje čiarku a R bodku. Tretia je bodka, to znamená vyberáme si R. Sme na konci určovania, pretože ďalší znak náš kód neobsahuje.

Výsledok je teda R.pomôcka na morseovku

V súčasnosti sa Morseovka môže využiť pri táborových hrách, alebo rôznych dešifrovacích aktivitách a testoch.

Loading Facebook Comments ...