Fauna Stopovanie

Pobytové znaky zveri

Hodnotiť tento príspevok

Článok, ktorý rozdeľuje stopy zveri do rôznych skupín sme na našej stránke publikovali nedávno. V nasledujúcom článku by som sa chcela venovať konkrétnejšie jednému druhu a to pobytovým znakom zveri.

Keď človek kráča po lese alebo lúke a pozornejšie sa pozerá okolo má možnosť vidieť veľké množstvo znakov, ktoré prezrádzajú prítomnosť rôznych druhov zveri. Niektoré sú viditeľné z diaľky, iné sú len nepatrné. Pozornému oku pozorovateľa však neuniknú.

Jednými z najrozšírenejších znakov sú stopy a trus. Stopy sú najlepšie viditeľné v blate alebo snehu. Skúsenejší ich uvidia aj v lete na prašnej lesnej ceste, v tomto prípade sa však ťažšie rozoznáva o aký druh zveri ide. Stopy a trus dokopy, nám podajú vernú informáciu o tom aká zver sa v danej lokalite zdržiava. Prezradia nám či ide o jeleňa, srnca, diviaka či napríklad líšku. Ľudia, ktorí majú stopovanie zveri ako záľubu si stopy presne merajú prípadne vytvárajú aj sadrové odliatky.

(Na fotografiách môžeme vidieť stopy jeleňa v mäkkej tráve a jelení trus)OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ako ďalšie môžeme spomenúť ohryz a obhryz kôry. Ohryzom nazývame jav, kedy zver ohrýza najmä v zimnom období, keď je nedostatok potravy, mladé výhonky vetvičiek či púčiky listnatých alebo ihličnatých stromov. Obhryz kôry najčastejšie vidíme v mladých jaseňových, prípadne hrabovo-bukových porastoch, v menšej miere aj v ostatných. Tu zver obhrýza kôru stromu. Obhryzenú kôru vidíme aj na čerstvo spadnutých stromoch, alebo na miestach, kde sa v lesnom poraste vykonáva ťažba. Tieto znaky sú typické prevažne pre jeleniu a srnčiu zver.

(Na fotografiách môžeme vidieť vyvrátenú borovicu. Kôra je obhryzená jeleňou zverou.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prítomnosť diviačej zveri v prírode prezradí rozrytá pôda a bahniská. Bahnisko je miesto, kde sa chodí diviačia zver bahniť (váľa sa v bahne aby sa zbavila vonkajších parazitov). Môžeme ho vystopovať už z diaľky, keď si všimneme na stromoch otreté bahno. Tieto otery sú približne vo výške do 1 metra čo závisí od veľkosti diviaka. Čím bližšie pri bahnisku sa nachádzame, tým sú stromy blatovejšie. Blatové sú aj konáre prípadne stromy napadané na zemi.

Menej viditeľným a často pre mnohých nepostrehnuteľným znakom pobytu zveri je srsť. V jarnom období zver pĺzne tak srsť nachádzame vo väčších chumáčoch. Pozornému oku však neuniknú ani jeden či dva chlpy, ktoré ležia na chodníku zveri, či pri obhryzených stromoch alebo na kríkoch.

(Na obrázku môžeme vidieť vypĺznutú srsť)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jedným z najnenápadnejších znakov je (z môjho osobného pohľadu) spasená tráva. Túto si môžeme všimnúť, keď kráčame okrajom lúky, či po zarastenej lesnej ceste, kde vyrastajú trsy trávy. Často býva táto spasená zverou približne 0,5 – 1 cm nad zemou.

Foto: Dominika Poláková

Loading Facebook Comments ...