Oheň

Rozdiely medzi mäkkým a tvrdým drevom

Hodnotiť tento príspevok

V tomto článku vám rozpíšem rozdiely medzi dvoma hlavnými skupinami driev – ihličnaté (mäkké drevo) a listnaté (tvrdé drevo). Ďalej napíšem všetky ostatné dôležité informácie o určitých skupinách driev, ktoré su na čo dobré, a ktoré nepoužívať.

Mäkké drevo

 Vyskytuje sa predovšetkým na ihličnatých stromoch ako borovica, smrekovec, jedľa a céder.

 Z vyzretého živičného mäkkého dreva sa robia najlepšie triesky.

Mäkké drevo rýchlo zhorí a pri pálení z neho môžu odlietať iskry.

Mäkké drevo s obsahom živice je výborné, ak potrebujeme zapáliť oheň, alebo krátky žiar.

 Je nevhodné na prípravu potravín, nakoľko môže vašu potravu zadymiť a spôsobiť vám žalúdočné problémy.

Tvrdé drevo

 Tvrdé drevo pochádza z listnatých stromov ako buk, dub, či hrab.

 Veľké, tvrdé a suché drevo poskytuje stabilný a kvalitný oheň.

 Je veľmi vhodné na varenie, pečenie, grillovanie a opekanie, keďže jeho uhlíky poskytujú kvalitný, veľmi horúci žiar.

Ideálny postup je zapálenie ohňa ihličnatým, mäkkým drevom a udržiavať ho tvrdým, listnatým drevom.

Listnaté drevo

Dobré je dať do pozornosti dve dvojice driev, ktoré majú pre nás úplne opačné vlastnosti. Agát a breza horia pomerne dobre aj navlhnuté, či mokré a naopak drevo, ktorés sa na oheň nehodí ani za úplneho sucha je drevo z gaštanu a bazy, z ktorých môžu odietavať žeravé uhlíky a poškodiť vám výstroj, prípadne spôsobiť škody v lese, najmä požiar.

Medzi drevo vhodné na pomalé pečenie patrí dub, brest, čerešňa a javor.

Medzi drevo vhodné na dusenie mäsa v kotle patrí tak isto du, buk, hrab, breza, brest, javor a osika.

Na dusenie mäsa v hline je najlepšie použiť popol a žeravé uhlíky z týchto drevín.

Viac o ohni si prečítajte tu.

——————————————————————

Zdroj prezentačného obrázku : http://referaty.aktuality.sk/stromy/referat-30302

Loading Facebook Comments ...