Lesné plody Spracovanie lesných plodov Využitie prírody

Spracovanie lesných plodov v potravinárskom priemysle

Hodnotiť tento príspevok

Z potravinových podnikov lesné plody spracovávajú konzervárne a mraziarne. Ostatné odvetvia spracúvajú obyčajne polotovary alebo hotové výrobky.

Lesné ovocie ako surovina je veľmi chúlostivá a neznáša dlhé uskladňovanie. Niektoré druhy, ako sú maliny, černice, čučoriedky, vtáčnice alebo drienky potrebujú mimoriadnu starostlivosť. Čas od zberu až po spracovanie musí byť čo najkratší, aby sa táto cenná surovina neznehodnotila.

Lesné plody

V konzervárenskom a mraziarenskom priemysle sa lesné plody spracúvajú prevažne na tieto druhy výrobkov :

Ovocná pulpa a konzervované ovocie (polotovar)

Ovocná pulpa je umyté, odstopkované, prípadne odkôstkované ovocie zaliate konzervačným nálevom. Zakonzervované ovocie sú plody umyté v pitnej vode, neodkôstkované, zaliate konzervačným nálevom.

Ovocná dreň (polotovar)

Ovocná dreň je naparené pretlačené ovocie zakonzervované konzervačnou látkou, prípadne zníženou alebo zvýšenou teplotou. Ovocie sa naparí alebo rozvarí preto, aby dužina zmäkla a lepšie sa pretláčala. Okrem toho sa zničia oxidačné enzýmy, ktoré zapríčiňujú popri iných reakciách aj hnednutie dužiny. Maliny, jahody, černice a podobné ovocie sa nenaparuje.

Ovocné šťavy a sukusy (polotovar)

Ovocná šťava je tekutý podiel ovocia, ktorý sa získa väčšinou lisovaním alebo extrakciou. Chemicky konzervovanú ovocnú šťavu nazývame sukusom.

Zmrazené ovocie (polotovar)

Čisté, umyté a vytriedené ovocie sa zmrazí v špeciálnych zmrazovacích komorách, prípadne iných zariadeniach a uskladňuje sa v špeciálnych podchladených skladoch v zmrazenom stave až do spracovania. Niekedy sa takýmto spôsobom uskladňujú aj polotovary, ako je napríklad ovocná dreň.

Ovocné sirupy

Ovocnú šťavu alebo sukus pomiešaný v určitom pomere s cukrom nazývame sirupom. Vysoký obsah cukru zabezpečuje ich pomerne dobrú odolnosť proti rozkladným procesom a trvanlivosť.

Sirupy

Ovocné nealkoholické nápoje

Pod pojmom ovocné nealkoholické nápoje rozumieme rozličné druhy výrobkov ako sú mušty, ovocenky, ovocné limonády a ďalšie druhy.

Mušty sú nápoje z nekvasenej ovocnej šťavy. Do niektorých druhov sa pridáva voda a cukor. Tento druh nápojov sa konzervuje teplom.

Ovocenky sú z nekvasenej ovocnej šťavy, ktorá je upravená pitnou vodou, potravinárskou kyselinou a cukrom. Tvoria prechod medzi muštom a obyčajnou ovocnou limonádou.

Ovocné limonády sa pripravujú z ovocného sirupu a sódovej vody. Väčšinou sa nepasterizujú.

Ovocné džúsy sa pripravujú z rozmelnenej ovocnej dužiny, ktorá je chuťovo upravená a zriedená.

Ovocné vína

Ovocné vína sú vykvasené ovocné šťavy, alebo rmuty. Ich pomerne dobrá stálosť je zapríčinená prítomnosťou alkoholu, ktorý vznikol procesom alkoholického kvasenia.

Tekuté ovocie

Tekuté ovocie je rozdrvená, cukrom chuťovo upravená dužina plodov. Konzervuje sa teplom v obale, prípadne i mimo obalu.

Ovocné koncentráty

Ovocné koncentráty sú viac alebo menej zahustené ovocné šťavy. Ovocné šťavy sa môžu zahusťovať za studena, alebo za tepla, čo závisí od technologického postupu.

Kompóty

Vhodne upravené ovocie zaliate chuťovo upraveným nálevom nazývame kompótom. Kompóty sa balia do sklených pohárov alebo do konzervových plechoviek. Konzervujú sa zvýšenou teplotou.

Kompóty

Kandizované ovocie

Kandizované ovocie je výrobok, kde sa väčšia časť bunkovej šťavy nahradila cukrom. Vysoká koncentrácia cukru má konzervačné vlastnosti.

Nátierky

Nátierky sú výrobky pripravené prevarením ovocnej dužiny s cukrom. Nátierky sú jedným z najstarších druhov konzervárenských výrobkov. Nátierky delíme podľa úpravy a konzistencie na viac druhov : lekvár, marmeláda, džem a rôsol.

Sušené ovocie

Sušené ovocie sa pripravuje sušením čerstvých plodov. Pri sušení sa musí odstrániť toľko vody, aby sa sušené ovocie nekazilo a dlhší čas udržalo.

????????????????????????????????????????

Mrazené ovocie

Pod mrazeným ovocím rozumieme ovocie čiastočne upravené a prudko zmrazené. Zmrazené plody sa uskladňujú pod bodom mrazu.

PRI SPRACOVANÍ LESNÝCH PLODOV BÝVA ČASTO VEĽKÝ ODPAD . SÚ TO HLAVNE VÝLISKY A SEMENÁ, KTORÉ MOŽNO VYUŽIŤ NA ĎALŠIE SPRACOVANIE. NEPOUŽITEĽNÝ ODPAD TREBA VYUŽIŤ NA KOMPOSTY.

Loading Facebook Comments ...