Oheň

Trojuholník ohňa

5 (100%) 1Hlasovanie

Trojuholník ohňa sú tri základné zložky, bez ktorých by oheň neexistoval. Je to teplo, vzduch a palivo. Pred založením ohňa sa uistite, že máte dostatok paliva na udržiavanie ohňa.

Ak aspoň jedna z týchto troch zložiek chýba, oheň zhasne.

TEPLO

Teplo je veľmi dôležité hlavne na vznietenie, teda vznik ohňa. Ak nie je palivo dostatočne zohriate, z ohniska sa vám väčšinou len dymí. To, ako je vysoká teplota potrebná na vznik ohňa môžme odpozorovať napríklad na krboch, keď cez noc necháte vnútri jedno polienko a do rána vám ostanú len žeravé uhlíky na ktoré následne naložíte drevo. Drevo nezačne horieť, kým sa dostatočne nezohreje, dovtedy len čím ďalej tým intenzívnejšie dymí.

Oheň prezentačný obrázok

VZDUCH

Vzduch je tiež veľmi dôležitý, hlavne kyslík. Ak sa kyslík nablízku nevyskytuje v dostatočnom množstve a koncentrácií, nielenže sa vám bude ťažko dýchať, ale nazapálite ani oheň. Vyskúšať si to napríklad môžte so zapálenou fakľou, ak vojdete do hlbokej jaskyne, môže sa stať, že vplyvom výraznej zmeny prítomnosti kyslíka vám fakľa zhasne.

444

PALIVO

Samozrejme a oheň nezapálite ani vtedy, ak nemáte čím. Palivo je niečo, čo vám poslúži ako zdroj ohňa, niečo čo vám zabezpečí dlhodobú prítomnosť ohňa, teda predovšetkým drevo (alebo brikety,…). V tomto prípade sa napríklad papier, alebo listy za palivo nepovažujú (dokážu síce udržiavať oheň, ale nie na dlhú dobu).

P1230735

Ak je dodržaný trojuholník ohňa, nie je dôvod, aby ste oheň nezaložili 🙂

Ak aspoň jedna z týchto troch zložiek chýba, oheň zhasne.

Loading Facebook Comments ...