Lesné plody Nezaradené Využitie prírody

Zdravotný význam zberu lesných plodov

Hodnotiť tento príspevok

Zber lesných plodov má aj zdravotno-rekreačný význam. Nejde tu len o lesné ovocie ako dôležitú potravinu, ktorá obsahuje hodnotné živiny, ale dôležitý je aj pohyb na čerstvom vzduchu, uvoľnenie nervovej sústavy. Zber lesného ovocia umožňuje aktívny odpočinok pre tých pracovníkov, ktorí pracujú v hlučnom a prašnom prostredí a pre tých, ktorí pri plnení pracovných povinností majú obmedzený pohyb, napríklad sedavé zamestnanie, robotník v továrni, vodič,…

2222222

V minulých rokoch Jednota, ľudové spotrebné družstvo, ktoré nakupovalo lesné plody každoročne zriaďovalo v centre výskytu lesných plodov tábory. Účastníci táborov spájali turistiku a rekreáciu so zberom lesného ovocia. Za peniaze získané za lesné plody si hradili stravu a pobyt v tábore, zvyšok im zostal. Zber bol organizovaný a nazbierané plody nebolo potrebné nosiť ďaleko, pretože lesné ovocie sa preberalo priamo v tábore. Takéto podujatia treba len vítať a podporovať, pretože plnia poslanie aktívneho odpočinku, počas ktorého si účastníci zarobia na stravu, ubytovanie a celý čas trávia na čerstvom vzduchu našej krásnej prírody.

Loading Facebook Comments ...